Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Bóp cổ rồng

Mình xem chương trình dự báo thời tiết, thấy nói vùng cửa sông Cửu Long triều cường dâng vào sâu trong đất liền, khi mà miền Tây vùng lũ vẫn ngập, chưa nói đến xa hơn một chút Bangkok đang chìm dưới nước lụt.

Phải chăng loài người đang hè nhau bóp cổ mấy con rồng (sông)?

Không sợ chúng quẫy sao?

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Stanford commencement speech 2005


Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học.
Nói một cách trung thực nhất thì thực ra, tôi chưa bao giờ học đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu chuyện đã từng xẩy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy thôi, không có gì to lớn, chỉ đơn giản là ba câu chuyện.
...
(Steve Jobs)

Oct 5


Sáng nay lên mạng trễ. Thấy bác Chênh đưa tin S.J. qua đời. Nửa tin nửa ngờ (thời đại này sống ở VN thật khổ, không tin được bất cứ cái gì), bèn vào ngay www.apple.com thì thấy sự thật như trên.

Mới hôm qua thôi, quả táo giới thiệu iP4S.

Người ta viết rằng, ông là người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Và đánh giá cao tính sáng tạo.

Về điều đó hẳn chẳng phải rườm lời?

Đời kỹ thuật của mình cũng chỉ ước hai điều đó. Tiếc là mình gia nhập thế giới i hơi trễ. Phận vùng trũng ...

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Một người Thầy

Đ email báo tin giáo sư Zboray L đã mất. Thực ra là ông mất đã gần 1 năm.

Có những việc, có những người mình cứ dần quên, quên dần ...

Nhớ Giáo sư dáng người thấp đậm, ngày ấy đã gần 20 năm, tóc Ông lúc ấy đã bạc.
Nhớ Ông kể Ông không có con. Lương giáo sư đại học cũng đủ để hai vợ chồng hàng năm đi nghỉ hè ở phía Nam biển nắng, Ý, Hy lạp. Sang Đức, lương đồng nghiệp bằng lương Ông về con số, nhưng tính bằng Đức mác (1 Đức mác bằng khoảng 20 cu-ron Tiệp).

Ông bảo mình ở lại học tiếp với Ông. Nhưng mình không tự lo được cuộc sống của mình, nói chi tới tiền học. Qua sông thuyền đã đốt, lưng dựa vào núi rồi, chỉ còn cách cuốn gói về nhà.

Giáo sư ở trong số không nhiều những người dạy bằng sách do chính mình viết.

Ông thường bảo, học được điểm đạt thì khó gì, chỉ cần không quá lười biếng. Cố gắng chút nữa là đạt điểm khá. Còn biết hệ thống lại kiến thức mình đã học nữa là xuất sắc.

Mình nhớ mãi, và bây giờ thường xuyên kể cho bọn trẻ nghe, điều Ông hay nói: "Bọn mày (dân ta hay quen với cách dịch xưng hô bỗ bã này) muốn biết gì thì hỏi mấy tay trợ giảng ấy, bọn nó gì cũng biết. Còn hỏi các phó giáo sư thì họ chỉ biết chỉ ở đâu trong sách thôi. Hỏi giáo sư, giáo sư chỉ biết phó giáo sư đang ở đâu."

Bọn trẻ nhà mình chẳng mấy đứa hiểu. Mà, chúng nó có khi nào cần hỏi điều gì đâu ...