Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Vãn tình

...
Thư loạn thuỳ năng trật
Bôi can tự khả thiêm
Thì văn hữu dư luận
Vị quái lão phu tiềm.
(Đỗ Phủ)


Sách lệch có ai nhìn
Rượu cạn tự rót thêm
Tiếng đời ai nhòm nhỏ
Lão quái tự riêng mình.
(Tui tự dịch)

Không có nhận xét nào: