Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Lợn & Thủ khoa

Ồn ào chuyện thủ khoa nuôi lợn trong khi mong chờ được lợn nuôi.

Cũng phải có nền giáo dục thế nào mới có thủ khoa như thế.


Nhẽ, thủ lợn!?

Không có nhận xét nào: