Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Xát muối

Tiêu đề bài báo: Đừng xát muối vào lòng nhà giáo. Câu chuyện về những bức hình đang lan tràn trên thế giới ảo. Người ta khám người các giáo viên đi chấm thi (dùng máy rà kim loại, không hiểu để phát hiện cái gì?).

Người ta cũng nói rằng, phải cử các giáo viên giỏi đi chấm thi. Thực ra, để chấm thi bài thi trắc nghiệm thì chỉ cần ... một con rô-bốt. Người ta từng nói rằng, thi trắc nghiệm đảm bảo ... công bằng. Những người đứng trên bục giảng đã bị nghi ngờ về tư cách, gian lận và tư lợi. Ngày ấy muối đã được xát vào rồi.

Trước nữa, ngày người ta đưa ra các bộ đề thi chẳng phải cũng một lần xát muối? Giáo viên bị biến thành những cái ... máy dạy được lập trình sẵn.


Những tưởng, vai trò giáo dục là truyền kiến thức? Hoá ra, người ta chỉ quan tâm đánh giá xem đã nhồi được bao nhiêu từ một mớ định sẵn vào đầu óc học sinh.


Nhẽ, từ lâu, không còn các nhà giáo nữa, để mà nay, xát muối vào lòng ...

Không có nhận xét nào: