Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Tửu & thoại

Ghé blog, thấy bạn nhắc 2 câu thơ

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa

(Rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít
Lời không ăn nhập nửa câu nhiều)

Tự nhiên thấy buồn cho nơi làm việc.Nhớ lại ngày ấy, trạm từng là một đơn vị có tiếng tăm. Dĩ nhiên, chút hư danh không phải là điều đáng nói. Đáng nói là những gì đứng sau đó. Một câu khen "trạm ST uống không ai qua được" không hẳn đáng tự hào. Nhưng quả thực, những cuộc nhậu luôn đủ mặt toàn trạm, và nâng lên hạ xuống cứ gọi là đều tăm tắp, mà thành danh.

Nói ngàn chén hiển nhiên thậm xưng, và tri kỷ cũng không dễ có như thế. Nhưng đồng nghiệp hiểu nhau, xem nhau như anh em tưởng cũng là chuyện.


Nay, người cũ kẻ ở lại người đã ra đi, người mới đến cũng không ít. Nhưng, có gì đó đã một đi không trở lại. Có những chuyện thiết thân như chế độ trực, lương bổng mà khi được hỏi tới mỗi lời nói ra đều thấy nửa câu đã quá nhiều ...

Không có nhận xét nào: