Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Chủ nghĩa

- Mày có theo một thứ chủ nghĩa nào không?

+ Đó chỉ là thứ để những thằng khốn nạn dùng đi lừa những thằng ngu đần. Tao nghĩ mình không thuộc loại nào trong 2 loại đấy.

Không có nhận xét nào: