Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

Xuân

Hôm nay 27 Tết ta, có lão già xuống núi và cưỡi xe máy xem hoa.

Phổ biến vẫn cúc và quất. Thấy được mỗi mai chậu là đẹp. Nhưng xem ra chẳng còn thời mai nam đào bắc nữa.

Xon xen giữa những cụm hoa là các bình hoa di động mải mê tạo dáng trước ống kính. Không biết định đọ sắc cùng hoa hay mượn sắc hoa để lưu chút xuân thì ...

Không có nhận xét nào: