Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thị Mai

Mai (cái tên cũng có nghĩa là tomorrow) sẽ là một cô bé hạnh phúc (nếu cô bé đó là có thật), vì được sống giữa những con người nhân hậu.

Thị Mai là bộ phim hắn xem cho đỡ đau mắt nhức đầu giữa những lu bu tối ngày đọc tài liệu. Đó là một bộ phim được làm theo phong cách hài hước, mặc dù chủ đề hết sức nghiêm túc.

Nghiêm túc (hay hài hước) nhất là nó lại mượn bối cảnh Việt nam. Bởi vì, người VN, không có vẻ gì là hài hước cho lắm. Nhưng, cuộc sống ở VN, thì, bản thân nó đã là quá hài hước rồi.

Không có nhận xét nào: