Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Trả nợ

Người ta nói rằng, khi một tử tù bị tử hình, anh ta đã trả hết nợ. Trả sòng phẳng.

Nhưng, liệu, có phải bất kỳ ai, cũng, khi chết đi, là đã trả hết nợ hay không? Và, nếu trả, thì, có sòng phẳng?

Ng V nói, rũ sạch nợ đời. Sạch? Nợ đời?

Ng Mỹ, thật là vớ vẩn, khi, đi làm một bộ phim về một nhà tù dành cho những kẻ tử tù, named Green Mile.

💀

Không có nhận xét nào: