Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Nóng & Đồi truỵ

Tình dục đối với muôn loài, loài người cũng không khác, là chuyện bình thường như cơm ăn nước uống.

Nhưng khác là loài người có những kẻ thổi phù phù, rằng nóng.

Lại người sợ nóng, muốn bịt miệng mấy kẻ đang thổi kia, rằng truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ.

Nói vậy, đứa "làm ra" văn hoá phẩm đồi truỵ thì sao?

Không có nhận xét nào: