Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Giáo dục

(Vẫn) vụ (không phải án) 231 cái tát, nay có thêm "phiếu khảo sát".

Học sinh sai 1, cô giáo sai 10, nhà trường sai 100, không biết bộ dục có biết mình sai 1000?

Thời đại khốn nạn đang đến kỳ "rực rỡ"!


Sent from my iPhone

Không có nhận xét nào: