Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Quy định

Dường như đang có một trào lưu ban bố (hoặc dự thảo) các quy định nhằm quản lý nhiều mặt của cuộc sống. Theo kiểu an ninh mạng, như an toàn nước mắm, an toàn thức ăn gia súc, ...

Kết quả sẽ rất quen thuộc với các lệnh cấm hoặc bắt buộc này nọ. Có còn kinh tế thị trường nữa không?

Chưa kể, với năng lực chính phủ hiện tại, có làm gì, mục tiêu tốt đẹp đến bao nhiêu, thì kết quả cũng chắc chắn sẽ không ra gì.


Và, không thể không nhắc, cần cập nhật từ điển về "tham nhũng chính sách" ...

Không có nhận xét nào: