Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Mưa

Sáng. Thức giấc lúc 5h30. Như mọi ngày. Mặc dù để báo thức 6h00.

Thấy trời tôi tối. Nghe tiếng rỉ rả. Cảm giác lành lạnh. Mưa. 3 giác quan cùng lúc báo: trời đang mưa.

Ý niệm nảy ra: chán. "Rầu muốn chết đi được!". Vì sẽ phải ra ngoài. Đi trực. Không khác được. Đó là lý do đặt báo thức. Dù, thường vẫn thức giấc sớm hơn. Chỉ là, "cẩn tắc bất áy náy".Vậy thôi. Hôm nay chỉ có vậy thôi. Một chút bữa sáng cho cả ngày.

Mưa. Chán.

Không có nhận xét nào: