Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Shall we dance?

Đó là tên một bộ phim.

Có lời của một nhân vật, đại ý: chúng ta cần hôn nhân vì cần có một chứng nhân cho cuộc đời. Mọi việc chúng ta làm, dù tốt hay xấu ...


Nếu đó là sự thực, thì, hắn đã đúng, khi không muốn hôn nhân. Hắn không muốn có chứng nhân. Hắn muốn là số không tuyệt đối, khi, một ngày, trở về cát bụi ...


Và, hắn cũng nhớ lại lời một người bạn vong niên, bảo rằng, mày không lập gia đình là đúng. Mày có đam mê, khó ai hiểu được. Rồi chỉ khổ ...Hiển nhiên, không chỉ một lần, hắn biết mình lập dị ...

2 nhận xét:

Bùi Thu Trang nói...

Đúng mà. Có những người không hợp với đời sống lứa đôi. Chỉ là do xã hội này không dung thứ cho sự khác biệt và đa dạng, nên mới kỳ thị.

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

:)