Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

10 năm

Sáng. Đầu tuần. Đầu tháng. Đầu quý. Mưa.

Ngược dòng blog. Cách đây đúng 10 năm. Cũng mưa.

Và, lạ không? Đó cũng là những ngày đầu tiên lão bắt tay vào đọc AI, a Modern Approach.

Có điều, ngày ấy, đầy hứng thú, đầy hy vọng. Nay, cũng ... đang đọc lại từ đầu. Nhưng, không mấy thích thú. Kiểu, mục đích chả ra gì, song, làm cũng có chút trí tuệ hehe. Vị tất, đã khác gì. Vì, ngày ấy, rốt cuộc, cũng chẳng đi đến đâu.

Sau 10 năm. AI đã tràn ngập. Từ tham vọng chủ động nay chỉ còn chút ... tìm (để) hiểu.

10 năm. Với đa số nhân loại, chỉ vì sử dụng hệ đếm cơ số 10, mà, nói rằng, năm chẵn ...

Không có nhận xét nào: