Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Kinh khủng

Thấy trên một kênh tv nào đó của Hà nội đang chiếu phim gì mà "Nữ tướng Dương môn" của người Tàu. Một đám mặt hoa da phấn giáp vàng giáp bạc đủ loại binh khí mở miệng ra là hô "giết giết".

Thật kinh khủng!

Không có nhận xét nào: