Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Kiêm

Người quan tâm thì nói, nhất thể hoá, gì gì đó. Vãi.

Chẳng có ai tài cán gì. Cũng chẳng thiếu gì người. Để mà phải kiêm.

Nhưng, bớt được cái gì, thì cũng tốt. Vì, vốn, cũng chẳng ích lợi gì. Tốn.

Không có nhận xét nào: