Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Kiếm hiệp

Cha đẻ của những Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái (lạ là lão thấy còn tiêu biểu hơn cả những Quách Tĩnh Hoàng Dung Dương Quá Lệnh Hồ Xung Trương Vô Kỵ) đã qua đời.

Tiếc là dẫu ở quê hương ông, hay ở xứ rộng lớn chung ngôn ngữ với ông, cho đến xứ vina hâm mộ ông, tinh thần trong các tác phẩm của ông đều ... tàn lụi.


Cả tà, cả độc. Cả đế, cả cái, ...

Không có nhận xét nào: