Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Mojave

Sáng đầu tuần, đầu tháng, đầu quý 4. Đã chuyển đến sa mạc Mohave từ sa mạc Sierra 😇


Không có nhận xét nào: