Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Mùa thu

Bạn bè ở nước ngoài thường khoe những bức ảnh đẹp mê mẩn về mùa thu. Nổi bật nhất là lá vàng, lá đỏ.

Bạn bè ở trong nước ngậm ngùi, rằng xứ ta không có mùa thu.


Thực ra, mùa thu vẫn ở đấy, chẳng đi đâu. Không đỏ, không vàng, nhẽ nào xanh kém đẹp?

Chỉ là, người ta đã phá hết cả xanh.

Không có nhận xét nào: