Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Trường chợ

Xưa bên xứ Tàu có bà mẹ nhà họ Mạnh, trước ở gần chợ sau chuyển đến ở gần trường học mới chịu.

Nay ở xứ ta, nếu đi trên đường mà thấy một đám lộn xộn người xe kẻ đâm ngang người chạy ngược thì ắt không ven chợ cũng trước cổng trường. Hehehuhu.


Sent from my iPhone

Không có nhận xét nào: