Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Third person

Third person là một bộ phim khó hiểu. NgV xem xong chửi "khó hỉu vl". Ng Tây đưa ra nhiều cách hiểu khác nhau thật độc đáo. Rằng tuyến nhân vật này thực ra chính là tuyến nhân vật kia, trong quá khứ. Hoặc rằng, tuyến nhân vật này là nhân vật của tuyến nhân vật kia (vốn là nhà văn) mà thôi.

Bộ phim, cứ như có 3 tuyến nhân vật hoàn toàn độc lập chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng thấp thoáng cứ như có gì đó giống nhau? Thấp thoáng những đứa trẻ chẳng hề xuất hiện, đứa trai đứa gái, đứa 7 đứa 8 tuổi, có thể có thật mà cũng có thể không có thật, nhưng dường như đều có số phận đáng thương. Đáng thương, bởi người lớn.

Và, có thể hoặc không, chúng trở thành chính những người lớn kia. Hầu như hành xử xấu, một cách cố tình trong vô thức ...


Sent from my iPhone

Không có nhận xét nào: