Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Người & người

Người ta ồn ào về việc mấy thanh niên đánh một nữ nhân viên hàng không ngay tại sân bay, rồi thì cấm bay này nọ ...

Thế còn, người đánh người, thì sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn công cộng, chứ chưa nói đến trong những góc tối tăm ...


Sent from my iPhone

Không có nhận xét nào: