Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Tội phạm

Viết về phiên toà ở Phú thọ, có nhà báo hỏi "Có tội phạm trong cơ quan phòng chống tội phạm?".

Xin thưa, tội phạm ở đâu cũng có cả. Đâu dung dưỡng thì chúng phát triển càng mạnh thôi.

Nên, ở Mỹ, cảnh sát phạm tội bị phạt gấp đôi. Ở ta, xưa nay vẫn xem xét nhân thân tốt ...


Sent from my iPhone

Không có nhận xét nào: