Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Nhất trọng nhất khinh

1. Nhà nọ khuyến khích đứa con học giỏi bằng lời hứa phần thưởng một chiếc máy chơi trò chơi điện tử. Mục đích đạt được, phương tiện có được. Thành tích học tập tiếp theo của đứa con tưởng cũng có thể đoán được.2. Cộng đồng kia giúp một đứa nhỏ bị bạo hành bằng cách quyên góp được một số tiền lớn. Đứa nhỏ nghiễm nhiên trở thành một dạng ông chủ và có dấu hiệu bạo hành lại những người thân (phụ thuộc) của mình.3. Đất nước ấy giành chính quyền qua chiến tranh. Những người đánh nhau giỏi nhất được tưởng thưởng bằng những vị trí quản lý (thậm chí còn được gọi là lãnh đạo). Dễ hiểu, họ biết cách quản lý đất nước mới hay dùng quyền lực để tận hưởng công lao cũ.

Lão già lười nơi núi này cười rằng, sự đời đại để như thế cả ...