Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

Hiên

 Lại một cú thử ăn ngay 😀
Thứ Ba, 23 tháng 7, 2024

Đức

 Người ta nói rằng, vua Tự Đức hiền lành, đức độ, giỏi văn chương. Nhưng dưới thời cai trị của ông, đất nước suy thoái, trì trệ. Khi ông chết đi, không có người kế tục, các đại thần được ông giao phó liền lũng đoạn triều chính ...

Chủ yếu do ông, tư tưởng bảo thủ, chỉ biết bám theo giáo điều cũ rích lỗi thời. Không biết nghe theo các ý tưởng tiến bộ mà không ít sĩ phu đương thời thẳng thắn chỉ ra, điển hình như Nguyễn Trường Tộ. Điểm lại, chỉ thấy ông mất dần lãnh thổ, quyền lực vào tay giặc Pháp, không hề làm được gì ...

Giá ông chỉ là một nhà thơ vô hại, không phải là một vị quân vương, thì những lời khen ngợi còn có chỗ lọt lỗ tai ...
Ngạnh, chĩa

 Thứ Hai, 22 tháng 7, 2024

Xuân tuyết

Đông Phương Cầu
春雪滿空來,
觸處似花開。
不知園裏樹,
若箇是真梅。
Phiên âm:
Xuân tuyết mãn không lai,
Xúc xứ tự hoa khai.
Bất tri viên lý thụ,
Nhược cá thị chân mai?Tuyết phủ trắng xoá cả, tựa trăm ngàn hoa đều nở, thì biết hoa nào là hoa nào. Người đời hỏi nhau đâu là hoa mai thực. Mai hẳn không buồn, nhưng nhiều cây khác hí hửng tưởng rằng mình cũng có thể giả là mai.Học viên (trường sĩ quan)

 Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

Trục

 
Không rõ từ điển định nghĩa như thế nào, nhưng thông thường, người ta sử dụng cái lò như một thiết bị dùng để cung cấp nhiệt lượng. Để sưởi ấm, để nấu đồ ăn, để nung chảy thép, … Cũng thông thường, bằng cách đốt cháy một số vật chất, mà người ta gọi là nhiên liệu, ví dụ dầu, than, củi, … Các loại lò thông thường hiệu năng không cao, lại gây ô nhiễm, nhưng quan trọng là phải hữu ích.

Hoặc, có loại lò khác, như lò đốt rác, cũng gây ô nhiễm, thậm chí nhiệt lượng nó gây ra cũng là một kiểu ô nhiễm. Quan trọng là, nó đốt rác cho sạch môi trường. Nếu càng đốt, rác lại càng nhiều, thì lò ấy chỉ vô ích mà thôi.

Thực ra, thử tra mấy từ điển online, thì, người ta dành phần lớn để định các nghĩa trừu tượng, kiểu lò đào tạo, lò võ, … Thậm chí định nghĩa lò như một bè lũ chung âm mưu gì đó, như "chung một lò".