Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

Chuột

 douse, house, louse, mouse, rouse


Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2023

Chủng tộc

 Người ta nói rằng, ở phương Tây, tế nhị nhất là 2 đề tài, chủng tộc và tôn giáo.

Ở phương Đông, đó lại là 2 vũ khí sắc bén của ... giới làm chính trị.

Chả trách, người ta bảo, chính trị là công việc bẩn thỉu.


Tội nghiệp cho những dân tộc từng trải qua ... sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Dựa vào "bài" phân biệt chủng tộc để đi từ "nô lệ" cho người sang ... tự nô lệ.

Cứ nhìn tư tưởng vọng ngoại, khắc rõ.


Ngoài ra còn có thể kể đến những ... tự hào này nọ, kiểu dây máu ăn phần, hay thấy người sang bắt quàng làm họ.

Những thành công trong các lĩnh vực nghệ thuật, như điện ảnh chẳng hạn, chắc chắn nhờ vào một xã hội văn minh, tự do tư tưởng, hơn là ... nguồn gốc thông minh cần cù.
Keo kiệt, bủn xỉn

 


Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

Mì Ramen

 Đến dòng cuối cùng thì ... chỉ phải tìm một chữ cái để tạo thành một từ được chấp nhận (mẫu RA.EN trong từ điển chỉ có từ raven). Cuối cùng từ tìm được thậm chí không biết nghĩa là gì hihi.

Một loại mì của người Nhật.


Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Con heo

 seine, shine, spine, swine

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Vòng, nhẫn

Nhanh, vì không có nhiều lựa chọn.

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

Khám sức khỏe

Khám sức khỏe lần 1 năm nay. Thiện Nhân sửa vẫn chưa hoàn thiện nhưng xem chừng đã khang trang hơn.

Cái được của ngày hôm nay là … rảnh, ít người hihi.

Thuê ngoài

 Ca trực vừa rồi có một chuyện bực mình.

Nguyên công ty sở hữu khá nhiều UPS lớn nhỏ. Xưa nay việc bảo trì bảo dưỡng do các nhân viên khai thác tại chỗ thực hiện.

Nay đột nhiên công ty ký hợp đồng thuê đối tác bên ngoài bảo dưỡng. Btw kiểu hợp đồng này ngày càng nhiều, đồn rằng tìm cách ký để hưởng %.

Điều đáng nói là, không hề có đánh giá về sự cần thiết, công việc cần thực hiện thì không khác gì. Người ta vẫn nhanh chóng định được giá, chọn được đối tác, không hiểu dựa vào đâu.

Đến lúc thực hiện thì tìm cách đùn đẩy cho đơn vị khai thác. Từ tiến hành các động tác cần thiết (do nhà thầu thuê ngoài không thể nắm được hệ thống) đến giám sát thực hiện (trong khi nhân viên khai thác không hề nắm nội dung hợp đồng, mục đích yêu cầu, mà cũng không có chức năng giám sát việc thực hiện hợp đồng).

Tệ hơn, cách cư xử của nhân viên có trách nhiệm hết sức láo lếu và ngu ngốc. Lẽ ra nhân viên đó có thể thực hiện hợp đồng với sự làm ngơ của nhân viên khai thác, thì lại lười nhác đùn đẩy cho nhân viên khai thác. Và đùn đẩy một cách vô trách nhiệm, hứa đi theo giám sát nhà thầu, rồi lẩn tránh nhờ vả giúp đỡ, nói không cần giám sát. Đến lúc làm xong thì tìm cách ép buộc ký biên bản nghiệm thu.

Đến đây thì lão thẳng thừng từ chối. Thật tội nghiệp cho các nhân viên của nhà thầu.

Không có cơ sở để nghiệm thu, lão xác nhận cho nhà thầu những nội dung công việc mà họ đã thực hiện.


Buồn nữa là, nhân viên có trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó là một kỹ sư trẻ của phòng kỹ thuật, trước nay vẫn hỏi lão về nhiều vấn đề chuyên môn. Nay, không khác một thằng mất dạy.
Hoàn toàn

 


Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

Thuận

 Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn.

(Ca dao)

Biển Đông, mà làm cứ như ... cái ao nhà mình. Thì, cả đời có ra khỏi cái luỹ tre làng đâu mà biết?

(Mượn ý chị Hậu Kc)


Thế nên, lò mặt ra là ... hết thuận.

Thế nên, cứ núp sau mấy cây tre làng ... mà ngoại giao. Như con nít chơi ... ú oà.


Đồng thuận và kiên định con đường ... nhỏ nhoi nhục nhã thế nào ...