Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Sư tử

Xứ sở lạ kỳ!

Nếu đặt vài con sư tử đá để trang trí thì chả hiểu ảnh hưởng thuần phong mỹ tục ở chỗ nào mà phải có quy định cấm?

Nhược bằng đá là biểu tượng tâm linh hay gì đó khác thì thực buồn cho niềm tin của cả một dân tộc sao dễ dàng thay đổi?


Thông tin ảnh hưởng đến thị trường mà đáng kể đến thế như báo chí đưa tin thì thử hỏi từ xưa đến nay ai mua là chính?

Rồi một ngày tượng Phật các kiểu liệu có sao?Nhớ khi xưa rồng đá tượng trưng cho vương quyền, chân móng năm ngón, làng quê thứ dân muốn đúc rồng thời bắt buộc phải ít móng hơn. Không lẽ đây chăng?

2 nhận xét:

Cô nhỏ nói...

Có thông tin đó sao? Ở đâu vậy Lãn ông? Cô nhỏ chưa biết :-s

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Người ta đang yêu cầu di dời tượng sư tử đá ở một số di tích và cơ quan (nào đó). Có báo đã viết (không biết có đúng không) rằng nghề đá Non Nước bị ế ... :)