Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

Tạp

 Được biết nước Nga là quốc gia có lãnh thổ lớn nhất thế giới. Vì điều này mà có cô bạn của lão cho rằng Nga là nước vô cùng giàu có. Sở hữu nhiều "bất động sản" thế cơ mà!

Có thể Putin của nước Nga cũng nghĩ như cô bạn nọ. Nên liên tục tổ chức "trưng cầu dân ý" cho các vùng lãnh thổ (vốn thuộc các quốc gia khác) sáp nhập vào Nga.

Nhưng "ăn" thế có "tạp" quá không? Quậy lên cho nát bấy rồi "xơi" thì không đau bụng tức thời cũng hao mòn cơ thể lâu dài.

Chưa kể đã "to béo" nhất rồi mà còn tham thế không sợ "phì" ư?


Nhân thế nhiều người Đông Lào cũng lo ngại gã anh em (cũng rất to con) phía bắc cũng học theo bài phàm ăn nọ. Nhưng Đông Lào không bằng một tỉnh của người ta (về mọi mặt), rước về chi cho dặm bụng?

Ấy là nếu Tập hoàng đế thông minh hơn Pu sa hoàng ...
Không có nhận xét nào: