Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Nguỵ Mậu Đường

Tịch mịch sơn nhai cánh thuỷ tân
Mạn thiên táp địa bạch như ngân
Tiền thôn báo đạo khê kiều đoạn
Khả hỉ nan lai sách trái nhân

Không có nhận xét nào: