Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

Hạnh đầu đà

 Mấy hôm đi công tác, ngày làm sáng chơi tối nhậu, khỏi phải vướng mắt vào tv. Nên không hề biết đến vụ vtv đánh úp anh Tú, mang tiếng khắp giang hồ, để nghiệt nghiệp cho cô Lin Lin Lìn Lìn gì đó.

Cũng chẳng cần tìm xem, vẫn hiểu nguồn cơn gốc cội. Trình sư Tuệ, vtv làm gì đến tuổi. Nên ngáo là phải thôi.


Mà cũng quá thảm cho mấy ông "kẹ cầm quyền", cứ tưởng gươm súng trong tay thì muốn chém muốn giết gì cũng được. Nào hay càng chém giết thì chỉ càng tự lún sâu vào hàng đồ điếu.
Không có nhận xét nào: