Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Béo

Sáng vào thang máy, tầng trệt, có một chị lạch bạch theo vào sau. Chỉ bấm tầng ... 1 !?

Nghĩ bụng, hèn gì tròn quay à.

Không có nhận xét nào: