Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Giao thừa

Sau giây phút giao thừa, ra sân đốt giấy thì gặp mưa xuân bay bay. Âu cũng mong sao mưa thuận gió hoà cho những người nông dân, và cả những người "nông dân" đỡ khổ.

Những điều còn lại thì chúng ta phải tự làm thôi. Thêm một năm mới bắt đầu từ đỉnh núi ...

Không có nhận xét nào: