Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Bất động sản

Thành phố đáng sống những ngày này (hay chính xác hơn là những năm này) đâu đâu cũng nghe "lướt sóng".

Lão giả điếc, hỏi "thể thao ah? hay chứng khoán?". "Hihi đất".

Nhà đất, người cần không đủ tiền mua, nguyên nhân lớn là ở chính những người đang mải mê "lướt sóng" nọ.

Mà xứ này, đâu chỉ nhà đất, người người kiếm sống đều nhăm nhăm "vạc" vào người khác, hơn là tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Dù sao, cũng có yếu tố tích cực là tạo ra dòng chảy ..., tạo ra đầu tư, tạo ra đại gia, ...


Nói đến mảng đầu tư bất động sản, vẫn một công thức: sớm - rẻ - rủi ro cao.

Rủi ro cao, tiến đến lừa đảo, chỉ một bước nhỏ. Mấy nay rộ lên những chuyện các công ty nọ công ty kia, một thứ đó cả ...

Không có nhận xét nào: