Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024

Đá chạm

 Nghĩ là sẽ không có thêm một nguyên âm (O), nhưng lại có, và không có nhiều lựa chọn ...
Không có nhận xét nào: