Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Hạnh phúc

Người bảo: Đừng đợi đến già mới nhận ra đâu là điều hạnh phúc nhất đời bạn.

Ta hỏi lại: Thế nhỡ đến già vẫn chưa nhận ra ... ?


Sent from my iPhone