Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Quảng

Rảnh việc, trời hửng, tranh thủ bách bộ dạo phố.

Lạ, sao lắm quán Mỳ Quảng đến thế? Ngũ Quảng đồng đường?

Tuy nhiên điểm sáng lão thích nhất là có cái cửa hàng to đùng bán ... động cơ điện. Công nghiệp hoá đến rồi?!


Sent from my iPhone

Không có nhận xét nào: