Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Con heo

 seine, shine, spine, swine

Không có nhận xét nào: