Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Bảo thủ?

 Có thể, ông HLV người Hàn đã phạm sai lầm.

Có thể, sai lầm của ông ấy là đã sử dụng một "phương pháp cũ".

Nhưng, với chừng ấy, để kết luận rằng ông ấy "bảo thủ", thì có lẽ, hơi ngu ngốc.


Hoặc, có thể, chỉ là vấn đề của ... tiếng Việt, qua miệng các nhà báo?

Không có nhận xét nào: